Oer behandelingen

Oer behandelingen zijn afstandsbehandelingen van het Wholism Project
Vier van de vijf Oer behandelingen kun je ontvangen terwijl je in mijn praktijk bent.

Afstandsbehandeling bij een Wholistic Partner

Een Oer behandeling is een afstandsbehandeling van het Wholism Project waarbij een speciaal hiervoor opgeleide Wholistic Partner assisteert.
De behandeling wordt in vier sessies gegeven. Je ontvangt de afstandsbehandeling via Bas en Marieke terwijl je in de praktijk van de Wholistic Partner bent.
Voor de meeste Oer behandelingen is het nodig dat de Wholistic Partner jou tijdens de afstandsbehandelingen fysiek aanraakt, op een specifiek punt op het lichaam.

Bij de Ogen Licht behandeling kun je de keuze maken of je deze behandeling in de praktijk van de Wholistic Partner of thuis wilt ontvangen. Dit komt omdat fysieke aanraking tijdens de ontvangst van de Ogen Licht behandeling niet nodig is.

Wisselwerking

Tijdens de behandeling richt de Wholistic Partner zich op jouw fysieke blokkades. Deze blokkades zijn verscholen in je systeem, waardoor jouw systeem zich daar niet bewust van is.
Door de wisselwerking die hierbij ontstaat tussen jou en de Wholistic Partner, wordt jouw systeem zich bewust van deze blokkades en krijgt het een globaal beeld van het eindresultaat van de behandeling.

Ontwikkelingspad

Het ontwikkelingspad dat je door de afstandsbehandeling ontvangt, maakt het mogelijk om door de ontwikkelingen te gaan die nodig zijn om de fysieke blokkades op te lossen.

Vijf Oer behandelingen

Er zullen in totaal vijf Oer behandelingen ontwikkeld worden om vijf verschillende typen blokkades op te lossen. Blokkades die tussen jou en jouw oorspronkelijke essentiële kracht in staan.

Twee jaar na de introductie

Twee jaar na de introductie van een Oer behandeling zal de betreffende Oer behandeling zonder assistentie van Wholistic Partners gegeven gaan worden.
De behandeling is dan al zo vaak gegeven dat de ‘informatie’ uitwisseling tussen cliënt en Wholistic Partner over de verscholen blokkades inmiddels voldoende is opgenomen in de afstandsbehandeling.

Zielenstem behandeling

De Zielenstem behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan. Daardoor kun je je beter door jouw ziel laten leiden en meer open kunt staan voor het Goddelijke.
Door het oplossen van deze blokkades kun je gemakkelijker op onbewust niveau contact maken met jouw levensopdrachten. Je kunt daardoor beter zien en voelen wat bij je eigen persoonlijkheid en zielenopdracht hoort.

Deze behandeling wordt zonder assistentie van Wholistic Partners gegeven, en ontvang je thuis via een afstandsbehandeling.

Niet iedereen heeft de Zielenstem behandeling nodig.

Diepere voelen behandeling

De Diepere voelen behandeling verbindt je meer met je eigen oorsprong, je Hogere afkomst, je afkomst als Lichtwezen. De blokkades tussen ons en onze oorsprong lost de Diepere voelen behandeling op.
De Diepere voelen behandeling helpt je zo om hoger te reiken. Als je hoger kunt reiken, kun je ook dieper contact maken met je eigen systeem, dus dieper voelen.

Je moet stabiel genoeg en voldoende in jezelf verankerd zijn om deze behandeling te kunnen ontvangen.

Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling lost vijf universele innerlijke verdraaiingen in je systeem op. Deze verborgen verdraaiingen zijn vastgezet in je lichaam. Je hebt ze al meegekregen bij je conceptie.
Deze universele verdraaiingen hebben tot een aantal basisgevoelens en levenshoudingen in de kosmische nacht geleid.  Zoals ‘jezelf als slachtoffer zien’, onvoldoende verantwoordelijkheid nemen of je leven niet werkelijk in eigen hand nemen. Het projecteren van gevoelens op de buitenwereld, wat iedereen in mindere of meerdere mate doet, is ook een direct gevolg van deze vijf basisverdraaiingen in ons systeem.

Door deze basis verdraaiingen in je systeem op te lossen, helpt de Ogen Licht behandeling je om jezelf en je gevoelens zuiverder te zien. Je kunt daardoor reëler naar jezelf en het leven kijken. Je gaat jezelf en wat er om je heen plaatsvindt meer in de juiste verhoudingen en proporties zien.

Je kunt de Ogen Licht behandeling alleen ontvangen, als je er aan toe bent om jezelf voldoende onder ogen te zien. Door het oplossen van deze basisverdraaiingen kan je visie op jezelf en je omgeving drastisch veranderen.

Levenshouding behandeling

De Levenshouding behandeling helpt je om op een kosmische dag wijze in het leven te staan.

In de kosmische nacht was het leven vaak zo moeizaam, zwaar en uitzichtloos, dat er een gevoel van moedeloosheid ontstond.
Daardoor kon er een gevoel ‘het heeft toch allemaal geen zin’ ontstaan. Het gevolg daarvan was dat je je ging conformeren.

Zo programmeerde je jezelf in de loop der tijd en ontstonden er patronen waardoor je het leven niet meer volledig aanging. Deze patronen zijn ‘vastgezet’ in het lichaam.

De Levenshouding behandeling lost deze vastgezette patronen op.

 

Meer informatie of een afspraak maken