Persoonlijke begeleiding voor kinderen

Tijdens persoonlijke begeleiding voor kinderen creëer ik een veilige bedding voor het kind. We kijken samen naar dat waar het kind tegen aan loopt. Overtuigingen en ervaringen die het kind heeft meegekregen en die hem of haar beperken in het kind zijn, doorzie ik.
Eventuele blokkades en gedragsstoornissen worden opgeruimd door middel van transmutatie. Daarnaast reik ik diverse tools aan zodat het kind leert omgaan met emoties.

Tijdens persoonlijke begeleiding voor kinderen werk ik onder anderen met

Creativiteit & spel
Transmutatie
Bewust Zijn

Persoonlijke begeleiding voor kinderen

Deze persoonlijke begeleiding is voor kinderen van ongeveer 3 t/m 18 jaar.
Wanneer kinderen verdriet hebben, door ziekte, na overlijden van een familielid of vriend(in).
Als kinderen zich niet goed raad weten met zichzelf door de scheiding van de ouders.
Of wanneer zij moeite hebben met het accepteren van de nieuwe partner van ouders. Maar ook als ze de nieuwe gezinssituatie met stiefouder(s), stief- en/of half broer(s) en zus(sen) als lastig ervaren.
Kinderen die stress ervaren door bijvoorbeeld de druk van school, al dan niet in combinatie met sporttrainingen of muziekles en dergelijke.
Wanneer kinderen zonder duidelijke aanwijsbare reden woedeaanvallen of driftbuien hebben.
Kinderen die angstig reageren op wat er op hen afkomt. Die bang zijn om naar school te gaan, om te gaan slapen, om vriendjes en vriendinnetjes te maken.
Als kinderen gepest of genegeerd worden op school. Wanneer zij geen vriendjes of vriendinnetjes hebben.
Kinderen met een negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen.
Of wanneer kinderen behoefte hebben aan een steuntje in de rug of wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Waar

Persoonlijke begeleiding voor kinderen vindt plaats in Boskoop.

Bijdrage

De bijdrage voor een consult is €90,- euro per uur.

Contact

Heb je vragen, wil je meer informatie of een afspraak maken dan kun je contact met mij opnemen.
Je bent van harte welkom bij Gelukkig Zijn.