Privacy verklaring

0.0 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Met vriendelijke groet,
Diana van den Heuvel, GelukkigZijn

1.0 GelukkigZijn

Je leest op dit moment de privacy verklaring van GelukkigZijn.

GelukkigZijn is een praktijk voor bewustwording en heling. Je kunt bij GelukkigZijn terecht voor coaching, therapie, trainingen en workshops. Bij GelukkigZijn draait alles om ontwikkelen en is gericht op het verdiepen van je bewustzijn. Het helpt je om in contact te zijn met je gevoel en leert je te kijken zonder oordeel naar dat wat er is.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door GelukkigZijn verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door GelukkigZijn, neem dan contact met mij op.
[email protected] | 06 174 50 292
Weteringpad 48| 2771PB | Boskoop
Btw. Nr. 165070936B01 | KVK Nr. 57148597

GelukkigZijn is een eenmanszaak, welke wordt geleid door Diana van den Heuvel.

2.0 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door GelukkigZijn. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met GelukkigZijn via de website. In deze formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam en e-mailadres.

2.2 Cookies

De website van GelukkigZijn gebruikt één cookie. Dit functionele cookie van CloudFlare heet _cfduid. Dit cookie  identificeert beveiligd webverkeer.

3.0 Ontvangers

De gegevens die GelukkigZijn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1 Antagonist

De e-mail van GelukkigZijn [email protected]  wordt gehost bij Antagonist.  Als jij contact opneemt via de formulieren op de webite of via dit e-mailadres , worden die betreffende mails via Antagonist doorgestuurd naar Gmail.

3.2 Gmail

Wanneer je contact opneemt met GelukkigZijn via de website of via e-mail met [email protected] worden de mails doorgestuurd naar [email protected]

Deze betreffende mails worden maximaal 3 maanden opgeslagen in het Gmail account.

3.3 WordPress

De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van GelukkigZijn zijn op de server van WordPress opgeslagen. Deze worden maximaal 3 maanden bewaard.

4.0 Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GelukkigZijn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met GelukkigZijn via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 3 maanden terug bewaard.

4.2 Consulten

Gegevens en informatie over jou, die genoteerd worden tijdens jouw therapie, worden nooit langer dan 3 maanden bewaard.

5.0 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door GelukkigZijn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar GelukkigZijn. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van GelukkigZijn privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van GelukkigZijn ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6.0 Jouw rechten

6.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij GelukkigZijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met GelukkigZijn. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door GelukkigZijn. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

6.3 Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij GelukkigZijn opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient GelukkigZijn al jouw gegevens, die op dat moment nog aanwezig zijn, over te dragen aan de andere partij.

6.4 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij GelukkigZijn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.5 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat GelukkigZijn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat GelukkigZijn jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van deze rechten, stuur dan een mail naar [email protected]

7.0 Plichten

GelukkigZijn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van GelukkigZijn via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan GelukkigZijn de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met GelukkigZijn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

GelukkigZijn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer GelukkigZijn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van GelukkigZijn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
[email protected] | 06 174 50 292
Weteringpad 48| 2771PB | Boskoop
Btw. Nr. 165070936B01 | KVK Nr. 57148597