Therapie voor kinderen

Tijdens therapie voor kinderen creëer ik een veilige bedding voor het kind en kijken we samen naar dat waar het kind tegen aan loopt. Overtuigingen, concepten en ervaringen die het kind heeft meegekregen en die hem of haar beperken in het kind zijn, doorzie ik.
Eventuele blokkades en gedragsstoornissen worden opgeruimd door middel van transmutatie. Daarnaast reik ik diverse tools aan zodat het kind leert om gaan met emoties.

Tijdens coaching en therapie voor kinderen werk ik onder anderen met

Creativiteit & spel
Transmutatie
BewustZijn therapie

Therapie voor kinderen is voor

Kinderen van ongeveer 4 t/m 18 jaar
Kinderen die verdriet hebben, door ziekte, na overlijden van een familielid of vriend(in)
Kinderen die zich niet goed raad weten met zichzelf door de scheiding van de ouders
Kinderen die moeite hebben met het accepteren van de nieuwe partner van ouders
of de nieuwe gezinssituatie met stiefouder(s), stief- en/of half broer(s) en zus(sen)
Kinderen die stress ervaren door bijvoorbeeld de druk van school, al dan niet in combinatie
met sporttrainingen of muziekles e.d.
Kinderen met woedeaanvallen of driftbuien zonder duidelijk aanwijsbare reden
Kinderen die angstig reageren op wat er op hen afkomt, die bang zijn om naar school
te gaan, om te gaan slapen, om vriendjes en vriendinnetjes te maken enz.
Kinderen die gepest worden op school of genegeerd worden en die geen vriendjes of
vriendinnetjes hebben
Kinderen met een negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen
Alle kinderen die een steuntje in de rug of wat extra aandacht kunnen gebruiken

Waar

De therapie vindt plaats in Boskoop.

Kosten

De kosten voor een consult bedraagt €80,- euro per uur.

Vergeet je de afspraak binnen 24 uur af te zeggen, dan ben ik helaas genoodzaakt het bedrag van het ingeplande consult in rekening te brengen.

Contact

Heb je vragen, wil je meer informatie of een afspraak maken dan kun je contact met mij opnemen.
Je bent van harte welkom bij GelukkigZijn.