Overgang van kosmische nacht naar kosmische dag

We komen uit een tijd waar overleven centraal stond en gaan naar een tijd waarin leven centraal staat.
Het is de overgang van de kosmische nacht naar de komische dag.

Tijdens een zonnejaar doorloopt de zon, net zoals de aarde, alle dierenriem tekens.
Op dit moment zitten we midden in de overgang van het Vissen naar het Aquarius tijdperk.
De huidige overgang heeft veel meer impact dan de overgangen van voorgaande tijdperken omdat er momenteel naast deze zonnemaand nog 6 andere grote kosmische cycli eindigen en weer opnieuw beginnen. Dat deze 7 cycli vrijwel tegelijkertijd eindigen en weer opnieuw beginnen gebeurt eens in de 300.000 jaar.
Het is de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag.

Kosmische nacht

De ontwikkelingsrichting van de kosmische nacht was van de bron richting de materie, met als doel om ons met de materie te verbinden. Daartoe moest ons trillingsgetal verlaagd worden.
We keerde ons symbolisch van het Licht, het Goddelijke af, en gingen het donker van de kosmische nacht in.
Door onszelf en elkaar te verzwakken konden we ons trillingsgetal verlagen en ons steeds meer verbinden met de materie.

Kosmische dag

In de kosmische dag gaan we ons vanuit onze verbinding met de materie opnieuw verbinden met het Goddelijke. We kunnen en mogen onze trilling weer verhogen zodat we de materie naar hogere bewustzijnsniveaus kunnen brengen. Het is daarom de bedoeling dat we elkaar onderling weer gaan versterken.
Dat kan alleen als we ons ego, ons onverwerkt verleden dat over is gebleven uit onze weg door de kosmische nacht, oplossen.
De kosmische dag heeft andere spelregels en mogelijkheden. Werken vanuit de nieuwe energie betekent werken in lijn met de evolutie, de ontwikkelingsweg van mens en Aarde.

Vuil verplaatsend

Veel nu gebruikte energetische therapieën, hebben hun wortels (deels) in het Vissentijdperk, het laatste tijdperk van de kosmische nacht.
Het kenmerkende van kosmische nacht therapieën is dat zij ‘vuil verplaatsend’ werken. Datgene wat loskomt bij degene die behandeld wordt, wordt niet echt opgelost, maar komt in de omgeving en verzwakt de omgeving.

Kosmische dag therapeut

Als kosmische dag therapeut werk ik in lijn met de kosmische dag.
Dat betekent dat ik geen kosmische nacht methoden toepas en geen methoden toepas die groeibarrières kunnen verwijderen.
Ik maak alleen gebruik van de nieuwe energie.
Transmuteren is het basisinstrument van de nieuwe energie, de kosmische dag.
Door middel van transmutaties en transmuterende heelwijzen kunnen we ons onverwerkt verleden, het donker in onszelf naar het Licht brengen, waardoor het ‘donker’, de oorzaak van ons probleem werkelijk kan oplossen.
Het Aquarius Labyrint, de Geleide behandeling en diverse oefeningen hebben een kosmische dag ontwikkelingsrichting. Ze zijn allemaal ontwikkeld door het Wholism Project en je kunt hiervoor terecht in mijn praktijk.

Klik hier voor meer informatie over het verschil tussen de kosmische nacht en de kosmische dag.